Wat is een persoonlijk vertegenwoordiger?

uitvaart Bloemendaal

Het kan zelfs zijn dat u moet betalen voor grafkelders of andere speciale verplichtingen. Er zal ook van u verwacht worden dat u het honorarium en de onkosten van een begrafenisondernemer betaalt. Het kan zijn dat u moet betalen voor het bezoek van een begrafenisondernemer en de verzekering voor de begrafenis. Als u in Frankrijk woont terwijl de begrafenis plaatsvindt, moet u alle belastingen betalen die door de Franse regering worden ingehouden. Dit omvat alle sociale zekerheidsbijdragen en belastingtoeslagen voor Groot-Brittannië, zelfs als u daar niet woont op het moment van overlijden. Het kan ook zijn dat u een heffing moet betalen op goederen, zoals een tandenborstel uit Frankrijk. Het kan ook zijn dat u vergunningskosten moet betalen en dat u speciale balsemings- en begrafeniscertificaten moet verkrijgen. Sommige mensen krijgen bij een overlijden een postume verklaring van een geregistreerde vrijwilligersorganisatie. Al deze kosten komen bovenop de begrafeniskosten in Frankrijk. Als u de kosten van de begrafenis niet betaalt, kan er een boete of rechtszaak volgen die u kan aanklagen voor de begrafeniskosten (of voor meer begrafenisdiensten, zoals opbaring, een grafkelder of een permanente kist). In het geval van een overlijden in Frankrijk moet er een gerechtelijke uitspraak (Venuement Mort) zijn om de gederfde winst (verlies door het betalen van de begrafenis) te betalen. Als u geen aanspraak maakt op gederfde winst, kan de rechtbank de begrafenisondernemer wettelijk dwingen het lichaam dat u nodig hebt te verkopen, waarna het aan de pas begraven is om te beslissen wat hij met zijn dode familieleden doet. De rechtssystemen verschillen van land tot land. Als u toch een vordering indient, hebt u een goede kans van slagen, maar vermijd misbruik.

Heeft iemand voor u gezorgd voordat u stierf? Zo ja, dan kunt u misschien schrijven naar de persoon die u als verzorger beschouwt. Misschien wil hij of zij terugschrijven, of u voorbeelden laten zien van het werk dat hij of zij heeft gedaan. Het kan ook zijn dat u of uw nabestaanden iemand anders voor u willen laten zorgen nadat u bent overleden.

Hoeveel rekent Floréal voor een begrafenis? De uitvaartkosten in Frankrijk worden aanzienlijk verhoogd door regelgeving die door de overheid wordt opgelegd. Dit is te wijten aan een vonnis van het Hof uit 2007 waarin het Hof Floréal schandalig goedkoop heeft bevonden. Deze uitspraak is inmiddels door de Franse regering teruggedraaid. Voor meer informatie over begrafeniskosten zie “Verwante links”.

Lees meer:
Uitvaart in Naarden Bussum

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.